JT מדע

מדע חשוב

אנו מאמינים כי חווית העישון האיכותית של סיגריה אלקטרונית מתחילה עם הטכנולוגיה הטובה ביותר. אנו מקפידים על הסטנדרטים המדעיים המחמירים ביותר כדי לוודא שכל אחד מהמוצרים שלנו מספק את החוויה האפשרית הטובה ביותר. אנו חולקים את ההתפתחויות הללו באמצעות JT Science, שם משולב מחקר מומחה עם תובנה יצירתית להגדרת ופיתוח הדור הבא של מוצרי טבק.

המשימה של JT Science הינה ליידע, לחנך ולקיים קשר עם כל המעוניינים ללמוד על המדע העומד מאחורי עישון הסיגריות האלקטרוניות ומוצרי הסיכון המופחת מהדור הבא, ומהווה משאב חשוב למדענים ולאלה שאינם מדענים, כאחד.

חקור